Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

ĐƯỜNG GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHỮA CHÁY CHO CÔNG TRÌNH

ĐƯỜNG GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHỮA CHÁY
(Theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Bộ xây dựng)
a) Bố trí đường chữa cháy:
- Khu dân dụng: khoảng cách giữa các đường giao thông, có bề rộng phần xe chạy từ 4m trở lên, xuyên qua hoặc xen giữa các ngôi nhà không được dài quá 180m.
- Công trình công nghiệp: phải bố trí đường cho xe chữa cháy bên ngoài chạy dọc theo một phía nhà, khi chiều rộng nhà nhỏ hơn 18m và chạy dọc theo 2 phía nhà, khi nhà rộng từ 18m trở lên.
b) Phải đảm bảo đường cho xe chữa cháy tới nơi lấy nước chữa cháy (trụ nước chữa cháy, bể dự trữ nước chữa cháy, hồ, ao, sông).
c) Tại vị trí lấy nước sông, hồ phải có bãi quay xe với các quy định dưới đây:
- Kích thước đường chữa cháy: đường cho xe chữa cháy phải có kích thước thông thủy tối thiểu là 3,5m chiều rộng và 4,25m chiều cao.
- Bãi quay xe: đường cụt một làn xe không được dài quá 150m, cuối đường cụt phải có bãi quay xe với kích thước tối thiểu trên mặt bằng là:
 Hình tam giác đều, mỗi cạnh 7m;
 Hình vuông, kích thước 12x12m;
 Hình tròn, đường kính 10m.


2 nhận xét: