Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG DỐC TẦNG HẦM

Ngày 06/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 94/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam thiết kế độ dốc cho xe xuống tầng hầm trong các tiêu chuẩn hiện hành như sau:

Quy định độ dốc cho phép đối với các phương tiện giao thông (ôtô, xe máy) lên xuống tầng hầm?

Tại dự thảo tiêu chuẩn “Nhà cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế”, do Viện Nghiên cứu Kiến trúc đang biên soạn, có quy định đối với tầng hầm dùng làm gara xe (bãi để xe) như sau: “Độ dốc của các lối ra vào tầng hầm không lớn hơn 15%”. Quy định trên được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của một số nước như:

- Tiêu chuẩn của Liên Bang Nga- SNiP 21-02:1999 - Bãi đỗ xe tại mục 5.28 quy định: “ .... độ dốc đối với đường thẳng tối đa 18% và đối với đường cong tối đa là 13% (đối với bãi đỗ dưới tầng hầm)”;

- Tiêu chuẩn Trung Quốc CJJ 15-1987- Bãi đỗ xe tại mục 3.10.10 quy định:….độ dốc dọc đối với đường dốc thẳng nên nhỏ hơn 12%, độ dốc dọc đối với đường cong nên nhỏ hơn 9% (đối với bãi đỗ dưới tầng hầm)”;

- Điều luật sửa đổi bổ sung số 6655 về bãi đỗ xe của Thành phố Seoul năm 2002 tại điều 6- d) quy định :...Các đường dốc không được lớn hơn 14% đối với đường cong và không được lớn hơn 17%đối với đường thẳng”;

- Cơ sở dữ liệu thiết kế Neufert quy định: “Đường dốc thẳng tối đa là 1: 7 (≈14%) đối với chiều dài đường dốc 19,8m1:9 (≈ 11%) đối với chiều dài đường dốc lớn hơn 19,8m và “Độ dốc của đường cong tối đa là 1: 12( ≈ 8.5%)”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét