Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

THOẢ THUẬN QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG, XÁC NHẬN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

Chủ đầu tư có thể kết hợp hồ sơ thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và xác nhận thiết kế sơ bộ về kiến trúc hoặc tách thành 2 hồ sơ riêng biệt.

1.Hồ sơ đề nghị thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng:

Thực hiện khi dự án đã có địa điểm (hoặc đã được giới thiệu địa điểm) và đã được cấp chỉ giới đường đỏ, chứng chỉ quy hoạch (hoặc thỏa thuận quy hoạch - kiến trúc), nội dung hồ sơ gồm:
1.1.Đơn (theo mẫu).
1.2.Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 -1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân lập thời gian chưa quá 2

năm, địa hình còn phù hợp với thực tế (đối với khu đất đang quản lý, sử dụng phải có xác nhận của Sở tài nguyên môi trường và Nhà đất hoặc Chính quyền địa phương về ranh giới, mốc giới).
1.3. Chỉ giới đường đỏ trên bản đồ nền đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 - 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân lập thời gian chưa quá 2 năm, địa hình còn phù hợp với thực tế được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận và văn bản cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật.
1.4. Các bản vẽ tổng mặt bằng ( gồm 07 bản ) thiết kế tỷ lệ 1/500- 1/200 trên nền hiện trạng đo đạc và chỉ giới đường đỏ có xác nhận và đóng dấu của đơn vị tư vấn thiết kế và chủ đầu tư, nội dung tổng mặt bằng theo quy định như: các căn cứ đề xuất, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu thể hiện đầy đủ, chính xác vị trí, quy mô, tính chất, kích thước, điều kiện định vị các hạng mục công trình, các điều kiện hạn chế xây dựng...
1.5. Văn bản giải trình tóm tắt (quy mô xây dựng, tính chất công trình, nhu cầu sử dụng đất và nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phương án xây dựng...).
Ghi chú:
- Nếu tổng mặt bằng lập trên đất mới cần có bản sao công văn giới thiệu địa điểm và chứng chỉ quy hoạch có sơ đồ kèm theo.
- Nếu tổng mặt bằng lập trên đất đã có cần có bản sao chứng chỉ quy hoạch, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của chủ đầu tư.

2. Nội dung hồ sơ xác nhận phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc.

2.1. Đơn (theo mẫu).
2.2. Bản sao bản vẽ tổng mặt bằng đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận.
2.3. Các phương án kiến trúc của công trình hoặc từng hạng mục công trình, gồm các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 (3 bộ).
2.4. Văn bản xác định chủ trương, quy mô đầu tư.

3. Hồ sơ thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế kiến trúc:

Nội dung hồ sơ bao gồm các yêu cầu nêu tại mục 1 và điểm 2.3 mục 2 của phần C .

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

20 ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội .

5. Nội dung giải quyết hồ sơ:

5.1. Đối với hồ sơ thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng:

Sở Quy hoạch - Kiến trúc ký đóng dấu chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, có thể có văn bản nêu các yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc kèm theo.

5.2. Đối với hồ sơ xác nhận phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc:

Sở Quy hoạch - Kiến trúc ký, đóng dấu xác nhận phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc có thể có văn bản nêu các yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc kèm theo.

5.3. Đối với hồ sơ thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và xác nhận phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc:

Nội dung được kết hợp theo 2 hồ sơ trên. (Tin từ Sở Quy hoạch-Kiến trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét